Aktiviteter

Aktiviteter i Familiens Hus

 

Familiens Hus

Alle tilbud i Familiens Hus er gratis.

Barsels-café: er en netværks-cafe for alle forældre under 30 år som venter barn eller har født og som har lyst til at møde andre forældre under barsels-perioden. I Barsels-cafeen kan man selv tage emner op eller være med til at drøfte emner sammen med de øvrige deltagere. Der serveres aftensmad.Tilmelding nødvendig. Hver anden torsdag. 

Hverdags-café: er for mødre, der har afsluttet barsel og er i gang med en ny hverdag. Fokus i Hverdags-cafeen er på glæder og udfordringer i hverdagen med job/studie, familie, fritid og praktiske opgaver. Børnene er mellem 0-2 år. Der serveres aftensmad. Tilmelding nødvendig. Hver anden onsdag. 

Familie-café: er for forældre med børn fra 2 år. Her er der fokus på bl.a. at være forældre til en tumling og de glæder og udfordringer det giver. Der er mulighed for både at dele erfaringer med andre forældre og at lytte til og drøfte indput fra bl.a.sundplejersken. Der serveres aftensmad. Tilmelding nødvendig. Hver anden tirsdag. 

Familiens Hus tilbyder også:

Vi tilbyder også NADA* af faguddannet personale.

NADA*: behandling som kan skabe indre ro og balance. NADA udføres med små nåle i ørerne i rolige omgivelser. Behandlingen tager ca. 45 min. NADA kan også udføres med små kugler, som fastgøres til øret med plaster. Kuglerne skal blive siddende til de falder af.

Familiens Hus tilbyder også: forløb af forskellig varighed. Fælles for forløbene er at man mødes om et emne, som relaterer sig til enten barn eller forældre, og at man mødes i et fællesskab med andre.

Familiegruppe: er for dem der ønsker et længere forløb med fokus på graviditet, fødsel samt barnets og familiens trivsel og udvikling i tiden efter fødslen. I Familiegruppen mødes man med de samme mennesker hver uge.

Gravidcafé: I Gravid-cafeen mødes kommende mor og evt. partner/fødselshjælper til udvidet fødselsforberedelse ved enten jordemoder eller sundhedsplejerske. I Gravid-cafeen kan der forekomme ind- og udskiftning i gruppen i takt med fødsler. Mødes hver anden uge. 

Mødrecafé: er for nybagte forældre, som både vil have mere viden om barnets udvikling og trivsel samt have fokus på tiden efter barsel. I takt med at børnene bliver større, vil der løbende komme ind- og udskiftning i gruppen. Mødes hver anden uge. 

Periodiske forløb:

Afklaringscafé: Aklaringscafeen er for dem, der er uafklaret om, hvad der skal ske efter barsel, og som gerne vil blive klogere på egne muligheder. Vores uddannelses- og jobvejleder har mulighed for at tage med dig til samtaler i Uddannelseshuset, Jobcenteret eller anden relevant samtale. 

Parfokus: et forløb der har fokus på det sunde parforhold og trivsel i familien. I samarbejder kun med egen partner i forløbet. 

Åben rådgivning: Alle fagpersoner i Familiens Hus tilbyder åben rådgivning efter behov. Kontakt Familiens Hus for at lave en aftale  

Støttesamtale: Er du gravid og i tvivl om abort, tilbyder Familiens Hus gratis støttesamtaler til både par og enlige. Støttesamtalerne foregår med socialrådgivere. Deres uddannelse og baggrund gør, at de har indsigt i de mange forskellige forhold, som kan have betydning for dig, dit liv og det valg, du står overfor. Du får derfor en rådgivning, som har fokus på det, der er vigtig for dig, og som kommer hele vejen rundt om din situation. Samtaler kan være både før og efter en evt. abort. 

Andre aktiviteter:

Babybio: Opslag og tilmelding via Facebook.

Babysvømning: Opslag og tilmelding via Facebook.

Madklub for mænd: Opslag og tilmelding via Facebook.

Gå-makker: Kontakt Reidun, mobil: 20 57 92 34 

 

Traditionsfester for nuværende og tidligere brugere:

Sommerfest, Påskefest, Fastelavn, Juletræsfest osv. (følg opslag på facebook)