Personale

Personale

Personalegruppen består af:

Vibeke Stage, Leder, mobil 29 35 89 22

Anja M. Hansen, Fagkoordinator/Socialrådgiver, mobil 20 57 95 94

Lene Bækdal, Job- og Uddannelsesvejleder, mobil 20 57 90 23

Marie Lauridsen, Socialrådgiver, mobil  21533821

Jeanette Førrisdahl, Socialrådgiver, mobil  21533832

Reidun Kvame, Frivilligkoordinator/pædagog, mobil 20 57 92 34

Helle Thomsen, Sundhedsplejerske, mobil 20 47 33 06

Åse Lauersen, faglig mentor, 40 33 51 05

Helle Broch Nielsen, jordemoder

Marianne Bonde, husassistent

Kent Hansen, servicemedarbejder

Charlotte Josefsen servicemedarbejder